Hide Menu

Dr. Alpana Rajan,
Head, Computer Division


Advanced Applications and Scientific Computing Section

Dr. Alpana Rajan, Head, Advanced Applications and Scientific Computing Section

Shri P.K. Thander, In-charge, Scientific Computing Facility
Shri Prashant Limaye
Shri Dharmendra Kumar Kushwaha
Shri Pankaj
Shri Gaurav Saxena, In-charge, Advanced Applications Development Facility
Shri Dhirendra Kumar Verma
Shri Rajesh Kumar Verma
Shri Amit Paraye

Information Security & Network Applications Section

Shri S.S. Tomar, Head, Information Security & Network Applications Section
Shri K.K. Bachhil
Shri Sushil Kumar Yadav
Shri Arvind Kumar Jain
Shri Nitin Kumar Radke
Shri Kamal Kishor Batra
Shri Ishwar Chand
Shri Disale Pratul Sharad

Smt. Swati Chaudhari, Head, Network Applications Lab.
Shri D.K. Bhatnagar
Shri Vinod Kumar Maurya
Shri Deepak Kumar Sirohi

Information Systems Lab.

Smt. Gitika Khare, Head, Information Systems Lab.
Shri Diptikant Pathy
Shri Manish Manyal
Shri Umesh Sharma
Shri Manglesh Vyas

Computer Network & Communication Lab.

Shri Jitendra Patil, Head, Computer Network & Communication Lab.
Shri Somesh Soni
Shri Avinendra Kumar
Shri Ayush Gupta
Shri Amit Kumar Namdeo
Shri Dipanshu Tiwari
Shri Arun Kumar Akhand
Shri Amit Singh

Secure Software Applications Lab.

Shri Alok Jain, Head, Secure Software Applications Lab.
Shri Surendra Kadwa
Smt. Nirmala Manjhi
Shri Ravindra Tiwari
Kum. Poonam Sahu

Electronics Security Systems Lab.

Shri Vikas Meshram, Head, Electronics Security Systems Lab.
Shri Nirbhaydas Malviya
Kum. Radha Chaurasiya
Shri Ranjan Kumar
Shri Santosh Bairagi

Scientific Information Resource Centre

Shri J.K. Pattnaik, In-charge, Scientific Information Resource Centre
Shri P. Rajendiran
Smt. Rashmi J. Dighe
Shri Y.S. Parihar
Smt. Arati Uday Deshpande
Shri Indu Bhushan
Shri Dilip Tamrakar
Shri Kailash Chandra Singh
Shri P.B. Thapa
Shri Manoj Kumar Malviya
Smt. Seema Kharale
Smt. Chandrakanta Raikwar
Best viewed in 1024x768 resolution