Laser Technology Division (LTD)


Team members:
 • Dr. K. S. Bindra, OS and Head, Laser Technology Division

  • Laser Development and Industrial Applications Section (LDIAS)
   Dr. K. S. Bindra, OS and Head, LDIAS

   • Industrial Lasers and Applications Laboratory (ILAL)

    Dr. B.N. Upadhyaya, SOH and Head, ILAL
    Smt. Usha Chakravarty, SOF
    Shri Vijay Shukla, SOF
    Shri Ravindra Singh, SOE
    Shri Sunil Kumar Sharma, SOE
    Shri Vijay Kumar Bhardwaj, SOE
    Shri Avdhesh Kumar, SOD
    Shri Pushkar Mishra, SAG
    Shri R.K. Jain, SAG
    Shri Antony Kuruvilla, SAF
    Shri Blacius Ekka, DME
    Shri Basant Kumar Saini, Foreman/C
    Shri Rajpal Singh, Foreman/C
    Shri Mahendra Kumar Bairwa, SAD
    Shri Bhaskar Paul, SAD
    Shri Pawan Kumar, SAC
    Shri Ranveer Singh Meena, SAC
    Shri Prabhat Kumar, Techn/D
    Shri Hiralal, Techn/C
    Shri Jata Beshra, Techn/C

   • Advanced Diode Pumped Laser Laboratory (ADPLL)

    Dr. P.K. Mukhopadhyay, SOG and Head, ADPLL
    Dr. Sunita Ahlawat, SOF
    Dr. Chandra Pal Singh, SOF
    Shri Amarjeet Singh, SOF
    Shri Pradeep Kumar Gupta, SOE
    Shri Bhuvnesh, SOC
    Shri Bhagwat Prasad, Foreman/C
    Shri Satish Sahu, SAC

   • Laser Additive Manufacturing Laboratory (LAML)

    Dr. Christ Prakash Paul, SOG and Head, LAML
    Shri Pankaj Bhargava, SOG
    Dr. Atul Kumar, SOF
    Dr. Arun Kumar Rai, SOF
    Shri Govind Kumar Mishra, SOF
    Shri Harish Kumar, SOF
    Dr. Ambar Kumar Choubey, SOE
    Shri Sanjay Kumar Mishra, TOD
    Shri Sabir Ali, SAG
    Shri Sunil Kumar, SAF
    Shri C.H. Prem Singh, SAE
    Shri C.S. Mandloi, SAE
    Shri Upendra Kumar, SAD
    Shri Suresh Kumar, SAC
    Shri Anil Rambhau Adbol, Sr.Techn/J
    Shri Sokhen Tudu, Techn/C
    Shri Lalit, Techn/B

   • High Power Laser Development Laboratory (HPLDL)

    Shri K. Ranganathan, SOG and Head, HPLDL
    Shri Pravin S. Hedaoo, SAE
    Shri Jitendra Kumar Soni, SAD
    Shri K.S. Deohare, Sr.Techn/H

  • High Energy Optics Section (HEOS)

   Shri N.S. Benerji, SOH and Head, HEOS
   Dr. Avnish K. Sharma, SOG
   Shri Srikanth Gurram, SOF
   Shri Rajesh Kumar Patidar, SOF
   Shri Amrendra Singh, SOE
   Shri Deepak Daiya, SOE
   Shri N.K. Varshnay, SOE
   Smt. Jyoti Sharma, SOD
   Shri A.P. Kulkarni, SAG
   Shri S. William Amalraj, SAF
   Shri Sudarshan Patwa, SAF
   Smt. Shashi Jain, SAF
   Shri Omeshkumar B. Dongre, Foreman/C
   Shri Krishna Kant Mani, Sr.Techn/H
   Shri Manish Mehar, Techn/D

   • Optical Design and Development Laboratory (ODDL)

    Shri A.K. Biswas, SOG
    Shri Y. Pawan Kumar, SOF
    Shri Sanjiv Kumar Tiwari, SOF
    Shri Rishipal, TOD
    Shri G. Muralidharan, SAE
    Shri Sarvendra Singh, SAE
    Shri G. Ragoubady, Foreman/C
    Shri D. Raghunathan, Foreman/C
    Shri Swapan Kumar Dey, Sr.Techn/J
    Shri S.S. Thangavel, Sr.Techn/J
    Shri Anil Kumar, Sr.Techn/H
    Kum. Aakanksha Singh, Techn/D

   • Optical Coatings Laboratory (OCL)

    Dr. Chandrachur Mukherjee, SOG and Head, OCL
    Dr. Suparna Pal, SOG
    Shri V.V.V. Subrahmanyam, SOF
    Dr. Neha Sharma, SOE
    Shri Rajiv Kamparath, SAG
    Shri Lokendra Chandravanshi, Foreman/A

  • Advanced Electro-Optics Section (AEOS)

   Dr. Sendhil Raja S., SOH and Head, AEOS
   Dr. Yogesh Verma, SOG
   Shri C. Rajan, SOF
   Shri Siddhesh Arun Pai, SOF
   Kum. Asmita Malik, SOF
   Shri Ishantkumar Ashokkumar Dave, SOF
   Shri Brijesh Chandra Pant, SOF
   Shri Rohan Bhandare, SOE
   Dr. Priyanka Sharma, SOE
   Shri Mayank Chaturvedi, SOD
   Shri Pradeep Kumar, SAG
   Shri Pramod Mahto, SAE
   Shri L.N. Birla , SAD
   Shri Sunil Kumar, SAD
   Shri Sharad Kumar, SAD
   Shri Shegokar Vinay Nandkishor, Techn/D
   Shri Umed Kumar Meena, Techn/C
   Shri Kaila Gari, Techn/B

   • Advanced Laser Development Laboratory (ALDL)

    Dr. Jogy George, SOG and Head, ALDL
    Shri S. Shyam Sundar, SOG
    Shri Mohammad Khursheed, SOE
    Shri Thondapu Sivananda Reddy, SOE
    Shri Ranjeev Kumar Choudhary, Sr.Techn/J

  • High Energy Laser Physics Section (HELPS)

   Dr. Y.B.S.R. Prasad, SOH and Head, HELPS
   Shri Atul Kumar, SOE

   • Capillary Discharge XRL Laboratory (CDXL)

    Shri Sameer Nigam, SOG and Head, CDXL
    Dr. Shreekant Barnwal, SOF
    Shri Manoher Lal Sharma, SAE
    Shri K. Aneesh, SAF

   • Plasma Simulations Activity (PSA)

    Dr. Ajit Upadhyay, SOG and Head, PSA
    Shri Deepraj S. Phadte, SOE
    Shri Kommireddy Madhu Babu, TOC
Apart from the above staff members there are 5- External PhD scholars (Mr. Nitish Paul, Mr. S. K. Nayak, Mr. Sunil Kumar Yadav, Mr. Dileep Kumar and Mr. Anshuman Nigam) in the division.

 
Best viewed in 1024x768 resolution